Katalin Némethy
Magyar English
History About me Paintings Events Press

spacer

Útközben a világkiállításra, Az Élet Liturgiája
1992. március 31. 12:42:22 | in English

A vidéki polgár fel-fellátogat Budapestre,  mert kíváncsi mindarra, ami manapság beözönlik ránk, Európából. Némi gyanakvásunk is támad olykor-olykor, hiszen a nyugati áru és gazdáik sem olyanok nem egyszer, amint akitől vagy akiktől gazdagodást, megújulást remélhetnénk. Itt és most azonban másról van szó. Szakmai barátom időpontot beszélt meg koradélutánra, a Csontváry Galériába, mert nem akarta, hogy ezt a látványt kihagyjam...

kép

...felsorakozzanak azok az ábrázolások, látomások, jelzések a lélekről, a szellemről, a különféle testi elemekből összeálmodott-összeszerkesztett vallomások, amik a megélt percek-órák-évek leszűrt anyagaként bemutatják a legjobb értelemben vett európai polgár sokrétű lelkivilágát. Egy szigorú technikai és logikai fegyelemben előadott világkép tárul elénk, ahol az ember testisége legalább akkora hangsúlyt és szerepet kap, mint az ellentét, amelyet Jézus és Júdás csaknem egymásra festett arcában kell felfedeznünk.Tíz-húsz-harminc nagy formátumú portré, akt után, azok hatása alatt csak kérdezgetjük, hogyan jut el idáig ez a fiatalasszony, ez a világvándor, mert hol Londonban, hol Düsseldorfban, hol Marbellában tűnnek fel...
...Leolvasható itt, milyen ösztönzések, élmények hatása alatt juthatott el addig az építkezési módig, ahogyan végül is elénkbe állnak ezek a maguk nevében szuggesztív alkotások. Olajban fest a művésznő, színskáláján minden és sokféle ütköztetésben megtalálható. Az emberi, különösen a női test szépségét több változatban felvonultatja. Azt is hinné a látogató, hogy maga a művésznő élvezi elsősorban saját dekorativitását, de a második-harmadik visszafordulás után már megállapíthatjuk, hogy itt, Némethy Katalinnál az akt nem központi téma, inkább a szép test megfestésével melegítene be azokhoz az elgondolásokhoz, amnik a kép végső kialakításában fontos szerepet kapnak. Egy auto, egy Porsche épp olyan fontos lehet ebben a sokféle mozaikból összefogalmazott ábrázolási rendben, mint az alma, amit Éva és Ádám együtt tart a kezében: a meztelen férfi arcát nem lehet látni, az ő fejének a helyét egy körbezárt ábra foglalja el, benne négy félkör, amikben keleti-kínai, netán japán írás vöröslik fel: a félkörök között vsatag fekete kereszt fészkelődik, aminek a közepéből a fiatalos embreei tekintet - talán - Jézus figyel befelé a messzeségbe. Ezt a férfi feje helyén lévő ábrázolást körbefogja a rá fektetett tenyér öt ujja, majd különféle drapériák és ornamentikák, netán kabalisztikus ábrák között-felett megjelenik a mózesi világból ismert istenszem a maga kékes fénycsóvájával, ami mint valami kinyilatkoztatás vetődik a világra. A kép nagyrészét simazöld mező foglalja el. Izgalmassá akkor válik ez a passzív látvány, amikor észrevesszük, hogy a kígyó a zöld szín peremén sziszeg az emberpár és az alma felé.
 És, hogy hány emeletnyit építkezik egy-egy képen a festőnő, arra elemzésre csábító példát nyújt a 122x62 cm-es méretű alkotás, a "Chakra and Beyond". Fenn, a már ismert istenszem árasztja sejtelmes fényét, alatta Buddha-ülésben női akt - feltűnően hasonlít a művésznőhöz, haját felíratos dísz fogja le, molokán keresztjelek, ha jól értjük az ábrákkat, a nyakán, melleközepén, a mellek alatt kettő is, a lábfejeknél is egy. Ezt a látványt tartja a női tenyér, itt Jézus és Júdás elnéz egymás mellett-, ha itt jól használjuk az európai fogalmi rendet! Ismér keleti írásjelek láthatók, majd a baoldalon az alsó részben egy drapériákkal félig eltakart nő taszítja el az egész jelenetet magától, talán ezért, mert nagyon is jól tudja, milyen vétek vagy mulasztás terheli a lelkét.
  A jobb oldali ornamentika alatt egy hajba túró nő tekint felfelé arra a nyugalomra, amit a Buddha-szerű alakzat és a fenti fény, a fényt árasztó szem táplál. Itt minden test saját kisugárzásából ragyog. Akadnak itt közérthető portrék, érzelmeket árasztó, felszabadító kitárulkozások, a tükrök és a fürdőszobák intim pillanatait közelbe hozva, vagy mintegy ki- és átvilágítva azt a lelkiállapotot, amely döntően befoláyolja olykor tetteinket, zavarainkat, sorsszerű elhatározásainkat is. És a felemásra festett Dávid, a Michelangelo márvány átfestése meddig foglalja le képzeletünket? Kötetnyi katalógust nyomott a kezembe a művésznő, miután egy jó ideig türelmesen válaszolt kérdéseimre. Megtudtam, hogy Debrecenből származnak, először balett-táncosnak gyakorlatozta magát. Ez meg is látszik sudár termetén... A katalóguban olvashatók a telefonszámok és faxok, hol érhető el ő Spanyolországban, Svájcban, Németországban és természetesen Magyarországon. A Nyugat számára készült több nyelvű katalógusban japánul is, magyarul is találni összefoglalót, a világnyelveken kívül. Budapest után még Barcelnában időznek most el egy tárlat erejéig, aztán Sevilláig, avilágkiállításig már semmire nincs idő. Van reklámszöveg is, de jól hangzik, hogy vásárolt tőlük, azaz Némethy Katalintól Lady Di az angol trónörökös felesége, aki itt járt a napokban hazánkban.
 A képzőművészeti világban most az egyszer személyesen találkoztam azzal, amit nemzetközi hírnévnenk neveznek.

Farkas András

 

backSource: HORIZONT, HÍRLAP 1992 március 31., kedd© AyacLab Web Development